Advokátní kancelář              JUDr. Vladimíra Gelbiče

VÁŠ SPOLEHLIVÝ PARTNER 

              Občanské právo                                         Civil Law                                  Гражданское право                Luật dân sự 
                 Obchodní právo                                  Commercial Law               Предпринимательское право     Luật kinh tế
                Správní právo                              Administrativ Law             Административное право     Luật hành chính
                   Trestní právo                                      Criminal Law                                  Уголовное право                  Luật hình sự
                  Pracovní právo                                       Labour Law                                    Трудовое право                  Luật lao động

Specialista na vymáhání pohledávek