Správa a vymáhání              pohledávek

Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Gelbiče se kromě běžné právní agendy specializuje již od roku 1997 na oblast závazkových vztahů a komplexní problematiku správy a vymáhání pohledávek, zejména systémové vymáhání pohledávek korporátní a municipální klientely.

Advokátní kancelář JUDr. Vladimíra Gelbiče je zakládajícím členem realizačního teamu ojedinělého projektu na trhu pohledávek v České republice "Komplexního managementu pohledávek podnikatelů a firem, a bezplatné správy a vymáhání pohledávek podnikatelů a firem pod názvem "Firmy a pohledávky" a "Komplexního managementu pohledávek obcí a měst, a bezplatné správy a vymáhání pohledávek obcí a měst pod názvem "Obce a pohledávky"

Služby poskytované v rámci těchto projektů jsou službami komplexními, zahrnující:

I. Profesionální poradenství:

 • v oblasti prevence vzniku pohledávek
 • v oblasti řízení a managementu pohledávek
 • v oblasti zajištění pohledávek
 • v oblasti závazkových vztahů

II. Nastavení systému řízení pohledávek:

 • analýza a rozbor stávajících smluvních závazkových vztahů firmy a třetích osob
 • analýza a rozbor aktuálních pohledávek firmy
 • nastavení komplexního systému řízení pohledávek firmy
 • vypracování směrnice pro evidenci a správu pohledávek firmy

III. Audit/vypracování vzorové dokumentace:

 • právní "audit" a posouzení stávající vzorové smluvní dokumentace firmy s třetími osobami se zaměřením na zlepšení a zrychlení vymahatelnosti pohledávek, vznikajících ze smluvního vztahu na základě této smluvní dokumentace
 • tvorba a vypracování (popř. aktualizace) nové vzorové smluvní dokumentace s třetími osobami a zavedení systému uzavírání smluv pouze z tzv. vzorových šablon smluv
 • tvorba a vypracování (popř. aktualizace) všeobecných obchodních podmínek firmy, včetně poskytnutí webového prostoru pro umístění všeobecných obchodních podmínek, pokud firma nemá vlastní web
 • vzorové šablony smluv obsahují tyto základní vzory:
  • objednávka
  • smlouva
  • rámcová smlouva
  • faktura s potvrzením o jejím převzetí
  • protokol o převzetí faktury
  • všeobecné obchodní podmínky
  • aktualizaci smluv a dokumentace po celou dobu trvání platnosti Smlouvy a správě pohledávek uzavřené mezi firmou a Správcem

IV. Správa pohledávek:

 • následná bezplatná a komplexní správa a vymáhání pohledávek firem zahrnující:
  • upomínkové (inkasní) řízení
  • soudní řízení (žaloba o zaplacení)
  • exekuční řízení
  • monitorování pohledávek firmy v insolvenčním rejstříku, zastupování firmy v insolvenčním řízení, podávání přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení a řešení odpočtu DPH v insolvenčním řízení
  • zastupování firmy v dědickém řízení, včetně podávání přihlášek pohledávek do dědického řízení
  • zastupování firmy ve veřejných dražbách, včetně podávání přihlášek pohledávek do veřejných dražeb
  • správa zahrnuje všechny pohledávky firmy, bez omezení jejich dolní hranice

www.PortalPohledavek.cz